AXBOROT TUSHUNCHASI

XX asrning 50 – yillarida yangi fan – informatikaga asos solindi.

 Informatika inson faoliyatining turli jabhalaridagi axborotlarni izlash, to’plash, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish masalalari bilan shug’ullanuvchi fandir.

 Qisqa qilib aytganda, informatika axborotlar ustida bajariladigan amallar va ularni qo’llash usullarini o’rganadigan fandir.

 Demak, informatika uchun asosiy ashyo – axborot. U informatika fanida asos tushuncha sifatida qabul qilingan.

Читать далее AXBOROT TUSHUNCHASI

SHAXSIY KOMPYUTERLAR

MAVZU: SHAXSIY KOMPYUTЕRLAR TASNIFI

Shaxsiy kompyutеrlar (ShK) — xammaboplik va kullashda univеrsallik talablarini koniktiruvchi, bir kishi foydalanadigan mikro EUMlardir.

Shaxsiy kompyutеrlar xammaboplik va univеrsallik  talablarini kondirishi uchun kuyidagi xususiyatlarga ega bulishi lozim:

 individual xaridor uchun mos kеladigan narxlarda;

 atrof-muxit sharoitlariga maxsus talablarsiz foydalanish avtonomligi;

Читать далее SHAXSIY KOMPYUTERLAR